Figure Maker - modul pro QuickPHOTO

Vytvářejte složené snímky do publikací snadno a rychle!

Figure Maker je přídavný modul k programům QuickPHOTO, který umožňuje během několika minut velmi snadno vytvářet složené „koláže“ do publikací ze snímků z mikroskopu nebo makro snímků.

Uživatel má plnou kontrolu nad rozložením snímků i nad rozměry a rozlišením (DPI) výsledné koláže. Do všech dílčích snímků mohou být jedním kliknutím vložena kalibrovaná měřítka a popisky. Měřítka a popisky pak mají jednotnou velikost, vzhled, odsazení atd.


Vyzkoušejte si modul Figure Maker ZDARMA!

Stáhnout
 1. Stáhněte si zdarma demo verzi modulu Figure Maker
 2. Demoverze poskytuje pro vyzkoušení všechny funkce plné verze modulu, avšak do vytvořených koláží bude vložen vodoznak.Postup vytvoření koláže:

 1. Volba rozměrů a rozlišení koláže
  Rozměry a rozlišení (DPI) koláže je možné zvolit podle požadavků na publikování.
 2. Umístění snímků do koláže, volba jejich velikosti, zvětšení a zobrazených oblastí
  Snímky je možné velmi snadno umístit na určená místa v koláži, zvolit jejich rozměry, zvětšení a zobrazení požadovaných oblastí bez nutnosti ořezávání. Pro usnadnění je možné použít pomocnou mřížku.
 3. Vložení měřítek a popisků
  Do všech snímků v koláži je možné jedním kliknutím vložit kalibrovaná měřítka zvolené délky a písmenné nebo číselné popisky. Pozici, délku, orientaci a vzhled měřítek a popisků v jednotlivý snímcích je možné uživatelsky nastavit. Délky měřítek se při změně zvětšení snímků v koláži automaticky přizpůsobují.
 4. Exportování koláže
  Při exportování koláže je možné vřezat mezery mezi jednotlivé snímky a zvolit jejich případné orámování.

Přehled vlastností modulu:

 • Rozlišení koláže je možné zvolit v jednotkách DPI podle požadavků na publikování.
 • Velikost koláže je možné zvolit z předdefinovaných rozměrů nebo určit vlastní rozměry.
 • Vlastní rozměry koláže je možné definovat v jednotkách: milimetry, centimetry, palce, mils, thou, pica, pixely.
 • Snímky je možné do modulu importovat přímo z programu QuickPHOTO nebo z pevného disku.
 • Snímky je možné umístit do koláže přetažením, snadno zvolit jejich rozměry, zvětšení a zobrazené oblasti bez nutnosti ořezávání.
 • Rozložení snímků je možné volit libovolně.
 • Pro usnadnění práce je možné použít pomocnou mřížku.
 • Snímky se pro přesnější umísťování a volbu rozměrů přichytávají k pomocné mřížce, okrajům koláže a k ostatním snímkům. Přichytávání může být vypnuto.
 • Do snímků obsahujících informaci o kalibraci je možné vkládat měřítka požadované délky. Délku měřítka je možné zvolit pro každý snímek individuálně.
 • Měřítka je možné vložit najednou do všech snímků nebo do každého snímku zvlášť.
 • U měřítek je možné zvolit: délku v požadovaných jednotkách (mm, um, nm, in, mils, thou), pozici, barvu měřítka a jeho hodnoty (černá, bílá), orientaci (vodorovné, svislé), tloušťku, odsazení, zobrazení hodnoty (zobrazení hodnoty nad nebo pod měřítkem, nezobrazování hodnoty, typ a velikost písma hodnoty), pozadí (černé, bílé, bez pozadí).
 • Popisky je možné vložit do všech snímků automaticky (A,B,C…, a,b,c…, 1,2,3…) nebo do každého snímku zvlášť vepsat požadovaný text.
 • U popisků je možné zvolit: text, pozici, odsazení, typ a velikost písma, tvar pozadí (žádné, čtverec obdélník, kruh), barvu textu (černá, bílá), barvu pozadí (bílá, černá).
 • Ukládání do projektových souborů umožňuje všechny potřebné informace a snímky uložit do jednoho souboru a ten kdykoliv později načíst a pokračovat v započaté práci.
 • Ke každému snímku i celému projektu je možné napsat komentáře, které budou do projektu uloženy.
 • Koláž je možné exportovat ve formátech: JPEG, TIFF, PNG, BMP.
 • Při exportování koláže je možné zvolit vřezání mezer mezi snímky. Zvolit lze tloušťku a barvu mezer.
 • Při exportování koláže je možné zvolit orámovaní jednotlivých snímků. Zvolit lze tloušťku a barvu rámečků.
 • Koláž je možné exportovat barevně (24-bitový RGB formát) nebo ve škále šedé.

Galerie složených snímků:

Složený snímek vytvořený modulem Figure Maker - brouk


Složený snímek vytvořený modulem Figure Maker - histologicky preparat


Složený snímek vytvořený modulem Figure Maker - svar

Systémové požadavky:

Minimální konfigurace Doporučená konfigurace
Procesor Jednojádrový 2,4 GHz Intel Core® i5 nebo výkonnější
Operační paměť 1 GB 4 GB a více
Operační systém Microsoft® Windows®
7/8/8.1/10
Microsoft® Windows®
7/8/8.1/10 64bit

Podporované verze programu QuickPHOTO:

 • QuickPHOTO CAMERA, QuickPHOTO MICRO, QuickPHOTO INDUSTRIAL ve verzi 3.0 a vyšší

Microsoft®, Windows® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.

Aktuality

09/2017 Vydán modul Figure Maker

Softwarový modul k programům QuickPHOTO pro vytváření složených snímků pro účely publikování.
Více info>>


02/2017 Modul Image Stitching pro interaktivní skládání zorných polí

Na trh byl uveden nový softwarový modul k programům QuickPHOTO, který umožňuje interaktivně skládat zorná pole z mikroskopů s manuálním stolkem.
Více info>>


12/2016 Podpora automatizovaného HDR snímání pro fotoaparáty Canon EOS

Ovládací panel fotoaparátů Canon EOS nyní podporuje automatizované HDR snímání, které je také možné spojit s proostřovacím modulem Deep Focus. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu fotoaparátů Canon EOS naleznete v sekci Downloads.


12/2016 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 1300D a 80D jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


02/2016 K dispozici je modul HDR 2.0 pro programy QuickPHOTO

Nová verze modulu HDR je dostupná pro programy QuickPHOTO. Modul HDR 2.0 nově podporuje automatizované pořizování HDR snímků a může být použit společně s proostřovacím modulem Deep Focus.
Více info>>


Nová řada USB 3.0 kamer PROMICAM

Na trh byla uvedena nová řada USB 3.0 kamer PROMICAM. Tyto kamery poskytují vysokou kvalitu obrazu, věrnou reprodukci barev a vysokou snímkovou frekvenci živého obrazů. Kamery jsou podporovány programy QuickPHOTO.