QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je určen pro záznam digitálního obrazu zejména z mikroskopů vybavených digitálními kamerami a fotoaparáty, k úpravám a ukládání pořízených snímků a měření. Využití nachází hlavně v průmyslu a materiálovém výzkumu. Živý obraz z mikroskopu zobrazený na monitoru počítače usnadňuje ostření a správné exponování snímků.

Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven celou řadou měřících funkcí např. měření délek, obvodů, ploch, průměrů, úhlů, vzdáleností rovnoběžek, počítání objektů, analýza fází, vyhodnocování zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti. Pomocí funkcí pro časosběrné fotografování je možné snímky pořizovat automaticky v definovaném časovém intervalu.

Bezplatná aktualizace pro majitele programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.0/3.1
Bezplatnou aktualizaci na verzi QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 si můžete stáhnout v sekci Downloads.


Vyzkoušejte si QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 ZDARMA!

Stáhnout
 1. Stáhněte si zdarma zkušební verzi programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2
 2. Používejte program po dobu 30 dnů bez omezení
 3. Intuitivní prostředí zvládne každý uživatel

Přehled hlavních funkcí a vlastností:

 • snímání ze široké škály snímacích zařízení (digitální fotoaparáty, kamery, skenery)
 • živý obraz na monitoru počítače (usnadňuje ostření a může být použit pro demonstrační účely)
 • měření v pořízených snímcích: vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, průměrů, ploch, úhlů, vzdáleností rovnoběžek, počítání objektů, analýza fází, měření parametrů oblouků (délka, poloměr a úhel), vyhodnocování zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti
 • měření v živém obrazu: vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, průměrů, ploch, úhlů, vzdáleností rovnoběžek, měření parametrů oblouků (délka, poloměr a úhel) - tyto funkce jsou zatím dostupné pouze při použití kamer Lumenera® INFINITY a PROMICAM
 • tabulka naměřených hodnot obsahuje také základní statistiky a umožňuje psaní poznámek a exportování naměřených hodnot hodnot (volitelně včetně snímku s měřícími objekty) do souboru formátu Microsoft® Excel® nebo do textového souboru
 • průběžné exportování naměřených hodnot do otevřeného dokumentu Microsoft® Excel® - umožňuje automatické vyhodnocování měření
 • pokročilé funkce pro hromadné ukládání většího množství snímků
 • možnost automatického ukládání snímků do složky ihned po pořízení
 • podpora jednotek mezi-zvětšení (zoomovací jednotky, měniče zvětšení) a kódovaných zařízení pro odečet aktuálního zvětšení mikroskopu
 • úpravy snímků, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových poznámek, psaní komentářů ke snímkům
 • pokročilé funkce pro tisk snímků včetně interaktivního náhledu
 • funkce pro automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu s možností řízení osvětlovačů a tvorby HD videosekvencí
 • možnost pořizování snímků pomocí dálkové spouště (volitelné příslušenství)
 • možnost uzamčení kalibrací s ochranou heslem, ochrana kalibračních hodnot digitálním podpisem
 • podpora práce na dvou monitorech
 • přívětivé uživatelské rozhraní také v českém jazyce
 • rozšiřitelnost pomocí přídavných modulů (Deep Focus, HDR, RECORD IT, FLUO+)

Funkce měření v pořízených snímcích:

 • vkládání kalibrovaného měřítka (s možností přizpůsobit typ, velikost a barvu; vertikální či horizontální orientace)
 • měření délek (úsečka, lomená čára)
 • měření ploch, obvodů a průměrů (elipsa, obdélník, mnohoúhelník, kružnice definovaná poloměrem, průměrem nebo třemi body)
 • měření úhlů (libovolný úhel, úhel sevřený s osou X, úhel sevřený s osou Y, úhel dvěma úsečkami s vrcholem také mimo snímek)
 • měření poloměru, délky a úhlu oblouku
 • měření vzdálenosti dvou rovnoběžek
 • počítání objektů
 • analýza fází s možností definování oblastí měření
 • vyhodnocování zkoušky tvrdosti podle Brinella (podle normy ČSN EN ISO 6506-1) a mikrotvrdosti podle Vickerse (podle normy ČSN EN ISO 4516)
 • zobrazení kalibrované mřížky (pravoúhlá a kruhová)
 • možnost volby měřených veličin a jejich značení u jednotlivých měřících objektů
 • Naměřené hodnoty jsou uchovávány v přehledné tabulce s možností exportování (volitelně včetně snímku s měřícími objekty) do souboru formátu Microsoft® Excel® nebo do textového souboru.
 • možnost průběžného exportování naměřených hodnot do programu Microsoft® Excel® - umožňuje např. automatické vyhodnocování měření

Měření v živém obrazu:

Tato functionalita je k dispozici zatím pouze pro kamery Lumenera® INFINITY a kamery PROMICAM.

 • měření přímo v živém obrazu (bez nutnosti nejdříve pořídit snímek)
 • vkládání kalibrovaného měřítka (s možností přizpůsobit typ, velikost a barvu; vertikální či horizontální orientace)
 • měření délek (úsečka, lomená čára)
 • měření ploch, obvodů a průměrů (elipsa, obdélník, mnohoúhelník, kružnice definovaná poloměrem, průměrem nebo třemi body)
 • měření úhlů (libovolný úhel, úhel sevřený s osou X, úhel sevřený s osou Y, úhel dvěma úsečkami s vrcholem také mimo snímek)
 • měření poloměru, délky a úhlu oblouku
 • měření vzdálenosti dvou rovnoběžek
 • počítání objetků (tato funkce je dostupná zatím pouze pro kamery PROMICAM)
 • zobrazení kalibrované mřížky (pravoúhlá a kruhová)
 • možnost volby měřených veličin a jejich písmenného označení
 • Naměřené hodnoty jsou uchovávány v přehledné tabulce s možností exportování do souboru formátu Microsoft® Excel® nebo do textového souboru.
 • možnost průběžného exportování naměřených hodnot do programu Microsoft® Excel® - umožňuje automatické vyhodnocování měření

Popis funkcí:

Možnosti práce s obrazem
Snímky jsou ihned po pořízení automaticky přeneseny do počítače a připraveny ke zpracování. Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 umožňuje pracovat s více snímky současně, pro snadné porovnávání mohou být zobrazeny dva nebo čtyři snímky vedle sebe. Panel náhledů dovoluje snadno přejít k práci s dalšími snímky. Okno Navigátor usnadňuje orientaci i ve zvětšených snímcích, které se nevejdou celé na obrazovku.

Snímky lze snadno upravovat pomocí následujících funkcí:

 • oříznutí snímku (velikost výřezu je možné definovat v pixelech, µm nebo mm)
 • otáčení snímku (o 90° po nebo proti směru hodinových ručiček)
 • převracení snímku podél os
 • změna rozměrů snímku
 • úprava jasu a kontrastu
 • úprava barevného vyvážení
 • úprava histogramu
 • filtry (zaostření, rozostření, negativ, černobílý snímek, mediánový filtr)
 • vyvážení černé a bílé barvy
 • označení zajímavých míst pomocí čar, šipek, kružnic, elips, obdélníků a kreslení od ruky
 • vkládání textových poznámek

Práce s vrstvami
Všechny objekty vkládané do snímku (měřítko, kresby, měření a popisky) jsou ukládány do samostatné vrstvy „nad snímkem“ a lze je kdykoliv modifikovat (změna barvy a tloušťky čar, změna rozměrů a umístění objektů, smazání), skrýt nebo celou vrstvu smazat. Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 umožňuje vrátit zpět libovolný počet provedených operací.

Tvorba protokolů
Snímky s tabulkami výsledků mohou být exportovány do protokolů ve formátu Microsoft® Word. Uživatel může vytvářet vlastní šablony pro tvorbu protokolů s různým vzhledem a počtem snímků. Šablony se vytváří v programu Microsoft® Word s využitím běžných formátovacích funkcí.

Protokol QuickPHOTO INDUSTRIAL

Vyhodnocování zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je možné použít také ve spojení s tvrdoměry. Program obsahuje funkce pro vyhodnocování zkoušky tvrdosti materiálů metodou podle Brinella a mikrotvrdosti metodou podle Vickerse.

Analýza fází s možností definování oblastí měření
Funkce Analýza fází umožňuje měřit procentuální obsah určité fáze (barevný odstín nebo stupeň šedi) ve snímku. Ve snímku je možné definovat oblasti měření. V jednom snímku je možné měřit až čtyři fáze. Lze zvolit různé barvy zobrazených fází, přidat další oblast k aktuální fázi, provést inverzi fáze, nastavit toleranci i překryvy. Ve výsledcích je zobrazeno procentuální množství každé fáze ve snímku.

Analýza fází

Ovládací panely snímacích zařízení
Podporovaná snímací zařízení (digitální fotoaparáty, kamery) je možné z počítače ovládat prostřednictvím dedikovaných ovládacích panelů. Ovládací panel obsahuje živý obraz ze snímacího zařízení a řadu ovládacích prvků pro nastavování parametrů a pořízení snímku.

Snímací zařízení ovládaná prostřednictvím rozhraní TWAIN
Ostatní snímací zařízení, která v programu QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 nemají vlastní ovládací panel, je možné ovládat prostřednictvím rozhraní TWAIN. I tato zařízení je možné používat ve spojení s vestavěným modulem Časovač nebo volitelným modulem Deep Focus pro vytváření snímků s extrémní hloubkou ostrosti.

Snímání ze zdrojů analogového videosignálu
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 je vybaven také ovládacím panelem, který umožňuje pořizovat snímky ze zdrojů analogového videosignálu. Je tak možné pořizovat snímky například z analogových kamer, videoendoskopických systémů, videorekordérů, DVD apod.

Automatické snímání v definovaném časovém intervalu
Vestavěný modul Časovač umožňuje automatické pořizování snímků v nastavitelném časovém intervalu s možností ovládání osvětlovačů. Světlo může být rozsvíceno vždy jen na dobu nutnou pro pořízení snímku, aby nedocházelo k dlouhodobému nežádoucímu působení osvětlení na preparát.

Tvorba videosekvencí
Modul Tvorba videosekvencí, který je standardní součástí programu, je určen pro vytváření HD videosouborů (s rozlišením až 1920 x 1080 pixelů) z pořízených časosběrných snímků. Například při zachycení série snímků pomalu se měnícího objektu lze pomocí modulu Tvorba videosekvencí vytvořit videosoubor, ve kterém bude pohyb zaznamenán ve zrychlené formě.

Podpora práce na dvou monitorech
Program QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.2 podporuje dvoumonitorové pracovní stanice. Jeden monitor může být využit pro zobrazení hlavního okna programu, zatímco na druhém monitoru je zobrazen ovládací panel snímacího zařízení (například v celoobrazovkovém režimu).

Režim prezentace
Pomocí funkce Prezentace lze z otevřených snímků vytvořit celoobrazovkovou prezentaci. Funkci Zobrazit na celou obrazovku je možné využít například pro porovnávání dvou nebo čtyř snímků na celé ploše obrazovky.

Dálková spoušť
Dálková spoušť je volitelné příslušenství, které značně zvyšuje komfort při pořizování snímků. Pořízení snímků provedete stiskem tlačítka dálkové spouště.

Minimální systémové požadavky:

Minimální konfigurace Doporučená konfigurace
Procesor Jednojádrový 2,4 GHz Vícejádrový
Operační paměť 1 GB 2-4 GB
USB porty 2x USB 2.0 2x USB 2.0/3.0
Operační systém Microsoft® Windows®
XP(SP3)/Vista/7/8/8.1/10
Microsoft® Windows®
7/8/8.1/10
Rozlišení monitoru 1024 x 768 obr. bodů 1920 x 1080 obr. bodů

Tabulku kompatibility podporovaných snímacích zařízení s operačními systémy naleznete zde.

Programy QuickPHOTO nejsou určeny ke stanovení diagnóz a léčebných postupů

Microsoft®, Windows®, Excel® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.

Aktuality

07/2018 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 2000D a 4000D jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


07/2018 Nové kamery PROMICAM

Řada USB 3.0 kamer PROMICAM byla rošířena o dva nové modely: PROMICAM 3-4C a PROMICAM 3-5CP+


04/2018 QuickPHOTO 3.2

Byly vydány nové verze programů QuickPHOTO 3.2 - ke stažení v sekci Downloads.


01/2017 Nové USB 3.0 CMOS kamery

Nové USB 3.0 CMOS kamery PROMICAM LITE 5 a PROMICAM LITE 10 jsou nyní dostupné a podporované v programech QuickPHOTO.


11/2017 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 200D a 6D Mark II jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


09/2017 Vydán modul Figure Maker

Softwarový modul k programům QuickPHOTO pro vytváření složených snímků pro účely publikování.
Více info>>


02/2017 Modul Image Stitching pro interaktivní skládání zorných polí

Na trh byl uveden nový softwarový modul k programům QuickPHOTO, který umožňuje interaktivně skládat zorná pole z mikroskopů s manuálním stolkem.
Více info>>