Co je nového

QuickPHOTO MICRO 3.2 build 1887

 • Nové funkce a vylepšení
  • Podpora imperiálních jednotek v hlavním programu: palce, mils, thou
  • Volba barvy pozadí okna zobrazení
  • Vylepšena funkce Vyvážení bílé se zadáním bodu
  • Volba způsobu kótování měřících úseček
  • Při změně rozměrů snímku může být nová velikost zadána v procentech
  • Vložení čáry pod úhlem 45° pro různé měřící a kreslící nástroje při podržení klávesy Shift
  • Při použití nástroje Měření obdélníku nebo Kreslení obdélníku bude při podržení klávesy Shift vložen čtverec.
  • Opravena chyba způsobující pád programu při snímání z kamer OLYMPUS® DP30BW, DP70, DP71 a DP72
  • Lokalizace programu do dalšího jazyka: tradiční čínština
  • Opravy chyb a drobná vylepšení
 • Nový ovládací panel digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM LITE
  • Podpora kamer PROMICAM LITE 5 a 10
  • Podpora automatizovaného vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem pomocí modulu HDR
  • Podpora skládání zorných polí pomocí modulu Image Stitching
  • Měření v živém obrazu
  • Podpora demoverze modulu RECORD IT
 • Nový ovládací panel digitálních zrcadlovek Canon® EOS
  • Přidána podpora zrcadlovek Canon® EOS 800D, 200D, 77D, 6D Mark II a 5DS
 • Nový ovládací panel digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM
  • Přidána podpora kamer PROMICAM 3-5CP+ a 3-4C
 • Další změny
  • Instalace kamer OLYMPUS® DP30BW, DP70 a DP71 - kamery lze nyní používat i v operačním systému Windows® 7 - 32bit.
  • Aktualizován ovladač hardwarového klíče na verzi 7.66
  • Zjednodušena instalace programu: podpora pro odečty zvětšení a počítačem říditelné osvětlovače je instalována vždy.

QuickPHOTO MICRO 3.1 build 1770-IV

 • Nový ovládací panel digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM
  • Podpora kamery PROMICAM 3-12CS
  • Podpora pro skládání zorných polí pomocí modulu Image Stitching
  • Rychlejší obnovení automatického expozičního času při výměně objektivů.
  • Do profilů je ukládána i aktivní maska pro korekci stínů.
 • Nový ovládací panel digitálních zrcadlovek Canon® EOS
  • Optimalizováno zobrazování živého obrazu pro vyřešení problému se zamrzáním ovládacích prvků na méně výkonných počítačích:
   • v ovládacím panelu samotném,
   • během snímání masky pro korekci stínů,
   • v motorizovaném modulu Deep Focus.
  • Zrychleno skládání HDR snímků
  • Podpora zrcadlovek Canon® EOS 1300D a 80D
  • Podpora pro automatizované vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem pomocí modulu HDR
  • Živý obraz vyplňuje celou plochu okna
  • Funkce Korekce stínů s ukládáním masek
  • Ukončena podpora operačních systémů Windows XP/Vista - všechny nové funkce zde již nejsou dostupné
 • Lokalizace programu do dalšího jazyka:
  • Polština
 • Další změny
  • Aktualizována hodnota odečtu zvětšení SZX2-ZB10-ZE pro zoom 0,63
  • Aktualizován ovladač na hardwarový klíč na verzi 7.54

QuickPHOTO MICRO 3.1 build 1770-III

 • Nový ovládací panel digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM
  • Podpora kamer PROMICAM 3-3CC, 3-3CP, 3-5CC, 3-5CP
  • Podpora pro automatizované vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem pomocí modulu HDR
 • Nový ovládací panel digitálních USB 2.0 kamer PROMICAM
  • Podpora pro automatizované vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem pomocí modulu HDR
 • Nový ovládací panel digitálních zrcadlovek Canon® EOS
  • Podpora zrcadlovek Canon® EOS 750D, 760D a 7D Mark II
 • Nová verze modulu Tvorba videosekvencí
  • Zrychleno načítání souborů
  • Přepracováno řazení souborů pro 100 000 a více snímků
 • Nová verze modulu Časovač
  • Oprava časosběrného snímání s osvětlovačem PRO-LM-CB1-30W
 • Kamery IDS uEye® (kromě modelu UI-1440-C)
  • Upravena instalace ovladačů pro rozšíření kompatibility o operační systémy Microsoft® Windows® 8/8.1/10.

QuickPHOTO MICRO 3.1 build 1770-II

 • Nový ovládací panel digitálních USB 3.0 kamer PROMICAM
  • Podpora kamer PROMICAM 3-3C, 3-12C
  • Měření v živém obrazu
  • Funkce Korekce stínů s ukládáním masek
  • Možnost vyzkoušení demoverze modulu RECORD IT
 • Nový ovládací panel digitálních USB 2.0 kamer PROMICAM
  • Nové rozlišení u kamery PROMICAM 2-5: 1920x1080 (výřez)
  • Nové pole pro ruční zadávání expozičního času
  • Nový režim automatické expozice pro fluorescenční snímání: SFL - Auto
  • Možnost vyzkoušení demoverze modulu RECORD IT
  • Podpora ukládání nastavení do profilů

QuickPHOTO MICRO 3.1 build 1770

 • Nové funkce a vylepšení:
  • Možnost exportování snímku spolu s naměřenými hodnotami do souboru formátu Microsoft® Excel®
  • Možnost vyhlazování objektů vložených do snímku (tzv. antialiasing)
  • Úpravy kótování měření úseček
  • Program si po ukončení pamatuje svou poslední velikost okna a pozici na obrazovce
  • Zobrazení tabulky výsledků až při zahájení měření
  • Používání bezeztrátového kompresního algoritmu LZW při ukládání souborů TIFF
  • Podpora metadat v souborech TIFF
  • Podpora 8bitových souborů TIFF (škála šedé)
  • Zobrazení ukazatele průběhu během spouštění programu
  • Snížení paměťové náročnosti
  • Podpora ovládání LED osvětlovače PRO-MSILL
  • Opravy chyb
  • Lokalizace programu do dalších jazyků: němčina, španělština, ruština a ukrajinština
 • Nový ovládací panel USB 2.0 kamer PROMICAM
  • Podpora kamer PROMICAM 2-5, 2-8
  • Měření v živém obrazu
  • Nová funkce Korekce stínů s ukládáním masek
 • Nový ovládací panel digitálních zrcadlovek Canon® EOS
  • Podpora zrcadlovek Canon® EOS 1200D, 70D
 • Nový ovládací panel pro zdroje analogového videosignálu


QuickPHOTO MICRO 3.0 build 1561-IV

 • Lokalizace programu do dalších jazyků:
  • Maďarština
  • Slovenština
 • Nový ovládací panel digitálních zrcadlovek Canon® EOS:
  • Podpora zrcadlovek Canon® EOS 100D, 550D, 600D, 60D, 650D, 6D, 700D, 7D, 5D Mark II, 1D X
  • Vkládání Časové značky
  • Indikátor zaostření
  • Možnost manuálního vyvážení bílé barvy
 • Nový ovládací panel skeneru histologických preparátů PathScan Enabler IV (zlepšena správa paměti)


QuickPHOTO MICRO 3.0 build 1561-III

 • Nový ovládací panel digitálních zrcadlovek Canon® EOS:
  • Podpora zrcadlovky Canon® EOS 1100D
 • Nový ovládací panel skeneru histologických preparátů PathScan Enabler IV


QuickPHOTO MICRO 3.0 build 1561-II

 • Nový ovládací panel kamer Lumenera® INFINITY
  • Měření v živém obrazu
  • Podpora kamer INFINITY 2-1R
  • Nové grafické rozhraní
  • Možnost manuální volby expozičního času pomocí editovatelných polí: min, s, ms, µs


QuickPHOTO MICRO 3.0 build 1561

 • Nové grafické rozhraní programu:
  • Volba barevných témat, volba velikosti náhledů, možnost uživatelsky upravit panel nástrojů
  • Objekty jsou průběžně vykreslovány během jejich vkládání/modifikace
  • Pro zobrazení snímku v panelu náhledů stačí jedno kliknutí myší
 • Ukládání snímků:
  • Nové dialogové okno pro ukládání snímků s možností hromadného přejmenování a uložení snímků, možnost automatického sloučení vrstev
  • Možnost automatického ukládání snímků do složky ihned po pořízení
  • Podpora formátu PNG (Portable Network Graphics)
 • Nové rozhraní pro tisk snímků:
  • Tisk až 4 snímků na jednu stránku
  • Možnost tisku aktuálního rozložení snímků zobrazených v Okně zobrazení
  • Uživatelské volby velikosti tisku, okrajů, zarovnání, rámování, tisk informací a popisu
  • Interaktivní náhled
 • Nové funkce pro úpravu snímků:
  • Úprava histogramu
  • Automatické vyvážení bílé barvy
  • Vyvážení bílé barvy se zadáním referenčního bodu
  • Vyvážení černé barvy se zadáním referenčního bodu
  • Mediánový filtr pro odstranění bodových poruch
 • Měření:
  • Nový správce kalibrací
  • Možnost automatického přiřazování posledního použitého zvětšení nově pořízeným snímkům
  • Podpora použití zoomovací jednotky a měniče zvětšení
  • Podpora odečtů zvětšení (zařízení pro automatické zjišťování aktuálně použitého zvětšení mikroskopu)
  • Statistiky v Tabulce naměřených hodnot obsahují navíc minimální a maximální naměřenou hodnotu
  • Nový typ kalibrovaného měřítka - proužek
  • Možnost automatického vložení měřítka do snímku po přiřazení zvětšení
  • Nezávislé nastavení velikosti písma pro měřítko a naměřené hodnoty zobrazené ve snímku
  • Volba barvy pozadí polí s naměřenou hodnotou ve snímku
  • Volba režimu měření - kontinuální a jednorázový režim
 • Označování a popis zajímavých míst:
  • Volba režimu vkládání popisků - kontinuální a jednorázový režim
  • Pokročilý nástroj pro vkládání textových popisků do snímku: víceřádkový text, volba barvy textu i pozadí, volba zarovnání a orientace textu
 • Nová funkce pro složení nového snímku z rozložení snímků zobrazených v Okně zobrazení
 • Nový ovládací panel pro snímaní ze zařízení ovládaných prostřednictvím rozhraní TWAIN:
  • Vylepšená kompatibilita se snímacími zařízeními
  • Snímací zařízení ovládaná prostřednictvím rozhraní TWAIN lze nyní používat s moduly Časovač a Deep Focus
 • Nová verze modulu Časovač s možností ovládání počítačem řízených osvětlovačů
  • Možnost zhasínat světlo mezi snímáním s volbou doby předstihu rozsvícení před nasnímáním
  • Modul je možné používat se snímacími zařízeními ovládanými prostřednictvím rozhraní TWAIN
 • Další funkce:
  • Psaní komentářů ke snímkům
  • Možnost vypnutí zobrazování řady potvrzovacích dialogů
  • Automatické zobrazení dialogového okna pro změnu aktivní kalibrace při změně snímacího zařízení


Canon® je registrovaná značka společnosti Canon Inc.
Lumenera® je registrovaná známka společnosti Lumenera Corp.
Microsoft®, Windows® jsou registrované značky společnosti Microsoft Corp.
OLYMPUS® je registrovaná značka společnosti OLYMPUS Corp.
uEye® je registrovaná značka společnosti IDS Imaging Development Systems Inc.

Aktuality

07/2018 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 2000D a 4000D jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


07/2018 Nové kamery PROMICAM

Řada USB 3.0 kamer PROMICAM byla rošířena o dva nové modely: PROMICAM 3-4C a PROMICAM 3-5CP+


04/2018 QuickPHOTO 3.2

Byly vydány nové verze programů QuickPHOTO 3.2 - ke stažení v sekci Downloads.


01/2017 Nové USB 3.0 CMOS kamery

Nové USB 3.0 CMOS kamery PROMICAM LITE 5 a PROMICAM LITE 10 jsou nyní dostupné a podporované v programech QuickPHOTO.


11/2017 Podpora nových modelů zrcadlovek Canon EOS

Digitální zrcadlovky Canon EOS 200D a 6D Mark II jsou nyní podporovány v programech QuickPHOTO. Instalační balíček nové verze ovládacího panelu naleznete v sekci Downloads.


09/2017 Vydán modul Figure Maker

Softwarový modul k programům QuickPHOTO pro vytváření složených snímků pro účely publikování.
Více info>>


02/2017 Modul Image Stitching pro interaktivní skládání zorných polí

Na trh byl uveden nový softwarový modul k programům QuickPHOTO, který umožňuje interaktivně skládat zorná pole z mikroskopů s manuálním stolkem.
Více info>>